Obdachlose Migrant*innen prägen mehr und mehr das Straßenbild von Athen. Sie suchen dort Zuflucht, nachdem die griechische Regierung angefangen hart, die Inseln zu räumen. Viele sitzen zwischen allen Stühlen. Migrant*innen, die keinen Asylantrag stellen, können keinen Platz in einem der Aufnahmezentren in Anspruch nehmen. Häufig landen sie in der Drogenkriminalität oder in der Prostitution. In der Volkskrant / Niederlande ist eine Fotoreportage über sie erschienen.

Gestrand in Athene, de horrorplek voor de verjaagde vluchteling

Dakloze migranten bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Athene. Ze zoeken er hun heil nu de Griekse regering de eilanden schoonveegt of zijn tussen wal en schip gevallen. Ze belanden vaak in de drugscriminaliteit of prostitutie. ‘In Griekenland wacht alleen deceptie.’

Door Carlijne Vos | Foto’s Nicola Zolin

[…] De druk op de illegale woningmarkt in Athene is fors toegenomen sinds de nieuwe conservatieve regering van premier Kyriakos Mitsotakis is begonnen duizenden migranten van de overvolle eilanden te halen. Nog voor het eind van dit jaar moeten liefst 20 duizend migranten naar het vasteland zijn overgebracht, zo beloofde de regering vorige maand. Een onmogelijke opgave volgens de hulporganisaties, want de opvang zit overal bomvol.

Veel migranten vallen in die transfers tussen wal en schip. Migranten die geen asiel in Griekenland aanvragen, hebben namelijk geen recht op een plek in officiële opvangkampen van de overheid of in de tienduizenden huizen of hotels die vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft gehuurd met EU-geld. Zij belanden op straat of zijn overgeleverd aan de huisjesmelkers en mensenhandelaren. Hetzelfde geldt voor de illegale migranten die in de vele kraakpanden in de stad verbleven die de nieuwe regering de afgelopen maanden heeft ontruimd. […]

Zoals Alfi zwerven er talloze migranten door de stad. Bovendien komen er steeds meer migranten bij die het daklozenbestaan verkiezen boven de vaak afgelegen opvangkampen. Ze zijn het lange wachten en de verveling in de kampen beu en willen op zoek naar een smokkelaar om verder in Europa te komen.

Niet zelden belanden deze zwervende migranten in de drugscriminaliteit of prostitutie om te overleven. Voor de vele alleen reizende minderjarige migranten is dit risico levensgroot. Voor nog geen derde van deze groep van zo’n 6.000 minderjarigen is geschikte opvang. De politie houdt honderden jongeren in detentie bij gebrek aan een alternatief en ‘voor hun eigen veiligheid’, tot afgrijzen van mensenrechtenorganisaties. […]

de Volkskrant | 20.12.2019

Griechenland: Gestrandet in Athen, Ort des Schreckens für vertriebene Flüchtlinge