Während tausende Geflüchtete im Grenzgebiet am Evros noch immer von türkischem Militär in Richtung Grenze getrieben und von griechischen Soldaten und Grenzschützern gewaltsam zurückgedrängt werden, spielt sich im Osten der Türkei, an der Grenze zum Iran, ein weiteres Drama ab, das nur wenig Beachtung findet. Aus dem Iran schicken Schmuggler mit Unterstützung korrupter türkischer Grenzsoldaten Flüchtende aus dem Iran, Pakistan, Bangladesch und vor allem Afghanistan über die verschneiten Bergpässe. Viele überleben die Strapazen nicht, die die Route ihnen abverlangt, noch mehr landen mit schweren Erfrierungen im Krankenhaus, um dann doch wieder deportiert zu werden. Denn das – so das Resümee der Reportage, die heute in der belgischen Zeitung DeMorgen veröffentlicht wurde – ist der grausame Widerspruch, in den viele der Flüchtlinge in der türkisch-iranischen Grenzregion geraten: während den Schmugglern reichlich Gelegenheit gegeben wird, Flüchtlinge ins Land zu bringen, hat die türkische AKP-Regierung kürzlich Maßnahmen zu deren Abschiebung ergriffen. Regierungsangaben zufolge wurden 2019 allein 65.000 Afghanen abgeschoben und die Abschiebezentren entlang der Grenze sind voll belegt.

De sneeuw smelt, de doden worden zichtbaar

[…] De bergen tussen Turkije en Iran verhullen een onopgemerkte vluchtelingencrisis. Met hulp van corrupte grenswachters drijven talloze smokkelbendes hier duizenden mensen per maand de grens over. IJzige wintertemperaturen tot min 40 houden hen niet tegen. Een ware smokkelindustrie haakt gretig in op de wanhoop van vluchtende Iraniërs, Pakistanen, Bengalen en bovenal: Afghanen.

Hun precieze aantallen zijn onbekend. In Turkije staan momenteel 170.000 Afghanen ingeschreven bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Daarnaast zegt het Turkse ministerie van binnenlandse zaken vorig jaar ruim 200.000 Afghanen zonder verblijfsdocumenten te hebben aangehouden. Veel Afghanen laten zich niet registreren, omdat ze Turkije vooral als doorreisland zien. Hun werkelijke bestemming is Europa.

Niet Syriërs, maar Afghanen zijn nu de grootste groep vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankomen. Ondanks de zogenaamde Turkije-deal, ontworpen om de oversteek naar Europa te voorkomen, bereikten in het afgelopen jaar bijna 24.000 Afghanen de Griekse kust. Dat is anderhalf keer zoveel als het aantal Syriërs dat in datzelfde jaar aankwam en maar liefst zeven keer het aantal Afghanen dat in 2017 de eilanden bereikte.

Die razendsnelle toename hangt in de eerste plaats samen met het oorlogsgeweld in Afghanistan. De strijd tussen de taliban en de door de Amerikanen gesteunde regering eiste in 2018 bijna vierduizend burgerdoden – een record in negen jaar tijd. Hoewel de VS op de laatste dag van februari een vredesakkoord sloten met de taliban, is de verwachting niet echt dat de zelfmoordaanslagen, ontvoeringen, afpersingen en bedreigingen die al jaren aan de orde van de dag zijn, nu plots zullen stoppen.

De Afghaanse vlucht naar Europa wordt verder aangezwengeld door de economische crisis in Iran. Dat Afghaanse buurland vangt naar schatting drie miljoen Afghanen op. Maar nu mede door de Amerikaanse sancties de Iraanse economie in puin ligt, loopt de toch al grote weerzin tegen Afghaanse vluchtelingen volledig uit de hand. De Iraanse autoriteiten grijpen hard in. Vorig jaar alleen al zijn een kwart miljoen Afghanen tegen hun wil teruggestuurd naar Afghanistan. […]

DeMorgen | 06.03.2020

Reportage von der türkisch-iranischen Grenze

One thought on “Reportage von der türkisch-iranischen Grenze

Kommentare sind geschlossen.